»TURISTIČKI VODIČI / GUIDE«

Mate Donadić

mob. +385 (0)91 2546 101
email. mate.donadic@zd.t-com.hr

Antonija Bukša

mob. +385 (0)98 9583 060
email. antonija75@gmail.com

Marija Kustić

mob. +385 (0)98 1684 340
email. marija.kustic@gmail.com--------------------------
Licencirani od RH Zadarska županija | Licensed from Croatia, Zadar County